วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แจ้ง อาจารย์กิตติพันธุ์ งดออกตรวจที่คลินิก

         


           เรียนผู้ป่วย ของคลินิกหมอกิตติพันธุ์ - หมออมราภรณ์ เชียงใหม่ ทุกท่าน

         ทางคลินิกขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในวันศุกร์ที่  10  สิงหาคม  2555 นี้ สำหรับคนไข้ของ ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม  อาจารย์ได้ทำการงดออกตรวจคนไข้ที่คลินิก เนื่องจากติดราชการ ณ ต่างจังหวัด

        สำหรับคนไข้ของคุณหมออมราภรณ์ สามารถเข้ารับการตรวจจากคุณหมอตามปกติค่ะ

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอาจารย์จะทำการออกตรวจตามปกติในวันเสาร์ที่  11  สิงหาคม  2555  เวลา  10.00  - 12.00 น. นะค่ะ