วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

108คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ “เปิดเส้น ทำเส้น”108คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ “เปิดเส้น ทำเส้น”
ของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


1. เครื่องไตเทียมคืออะไร
ตอบ เครื่องไตเทียมคือเครื่องจักรอิเล็กทรอนิก ทำหน้าที่กรองของเสีย เกลือแร่ และน้ำส่วนเกิน ออกจากเลือดโดยผ่านเครื่องกรอง เป็นการขจัด ของเสียออกจากร่างกายและเลือดที่ถูกฟอกจน สะอาดแล้วจะถูกนำกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยอย่างเดิม

2.. ปกติแล้วการฟอกเลือดนั้นเราควรทำสัปดาห์ละ กี่ครั้ง และแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานเท่าไร
ตอบ ผู้ป่วยจะต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และใช้เวลาฟอกแต่ละครั้งนานประมาณ 3-5 ชั่วโมง

3.การฟอกเลือดสามารถฟอกผ่านทางใดได้บ้าง
ตอบ การฟอกเลือดสามารถฟอกผ่านได้หลักๆ 5 ทาง คือ
- ทางหลอดสวนชนิดชั่วคราว     
- ทางหลอดสวนชนิดถาวร
- ทางหลอดเลือดจริง


4.การฟอกเลือดผ่านทางหลอดสวนกับผ่านทางหลอดเลือดมีข้อดีข้อเสียอย่างไรข้อดี
ข้อเสีย
หลอดสวนชนิดชั่วคราว
ใช้ฟอกเลือดได้เลย
อายุการใช้งานสั้น(ใช้ได้ไม่นาน)
หลอดสวนชนิดถาวร
ใช้ฟอกเลือดได้เลย
อายุการใช้งานนานพอสมควร
หลอดเลือดจริง
1.อายุการใช้งานนานที่สุด
2.เกิดาภวะแทรก
ซ้อนได้น้อย
1.ใช้เลยไม่ได้
2.ผ่าตัดแล้วไม่ใช่ทุกรายที่ใช้
ฟอกเลือดได้
(แพทย์อาจบอกให้ผ่าตัดใหม่)
หลอดเลือดเทียม
1.ผ่าตัดแล้วเกือบทุกรายใช้ฟอกเลือดได้
2.อายุการใช้งานนานพอสมควร
1.ภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างรุนแรง
แก้ไขได้ยาก

 
5. เปิดเส้น หรือทำเส้น หมายถึงอะไร
ตอบ  คำว่า เปิดเส้น มาจากคำที่เราใช้เวลาป่วย เข้านอน โรงพยาบาล เมื่อเราต้องได้รับน้ำเกลือเข้าทางหลอดเลือด ดำ พยาบาลจะมาแทงเข็มเข้าหลอดเลือดดำ โดยจะบอก ผู้ป่วยว่าขอเปิดเส้นเพื่อดูดเลือดไปตรวจและให้น้ำเกลือ หรือยาทำให้ถูกนำมาใช้บอกผู้ป่วยเพื่อให้เข้าใจง่ายโดยบอก ผู้ป่วย ว่า “เปิดเส้นที่คอ (หรือขาหนีบ) เพื่อใช้ฟอกเลือด”
เพราะฉะนั้น การเปิดเส้นเพื่อฟอกเลือด ก็คือการใส่หลอดสวนเพื่อฟอกเลือด นั่นเอง


6. ทำเส้น (การทำหลอดเลือดเพื่อการฟอกเลือด, Vascular access) หมายถึงอะไร
ตอบ การทำเส้น หมายถึง การใส่หลอดสวนหรือ ผ่าตัดหลอดเลือดเพื่อสามารถนำเลือดออกจาก ร่างกายผ่านทางหลอดสวนหรือเข็มที่แทงเข้าใน หลอดเลือดเข้าสู่เครื่องฟอกเลือดและสามารถนำ เลือดที่ได้รับการฟอกแล้วกลับเข้าสู่ร่างกายผ่านทาง หลอดสวนหรือเข็มที่แทงเข้าในหลอดเลือด


7. ทำเส้นถาวร หมายถึงอะไร
ตอบ  ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องได้รับ การฟอกเลือดอย่างต่อเนื่อง มักจะได้รับ คำแนะนำจาก แพทย์หรือพยาบาลไตเทียมว่า “ให้ไปผ่าตัดทำเส้นถาวร ไว้เพื่อเตรียมใช้สำหรับ ฟอกเลือดในอนาคต” เพราะฉะนั้น การทำเส้นถาวร (permanent vascular access) ก็คือ การผ่าตัดเชื่อมต่อหลอดเลือดแดงและดำโดยตรงหรือ การเชื่อมต่อหลอดเลือดแดงและดำด้วยหลอดเลือดเทียมนั่นเอง อันที่จริงคำว่า “เส้นถาวร” อาจทำให้เข้าใจผิดว่า เมื่อทำจะอยู่ได้ ตลอดไป แต่ความเป็นจริงอายุการใช้งาน ของเส้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งเทคนิคการผ่าตัด เทคนิคการแทง เข็มฟอกไต คุณภาพเส้นเลือก และสภาพร่างกายโดยรวมของผู้ป่วย แต่ถ้าทุกอย่างดี

การผ่าตัดทำเส้นฟอกไต ( AVF )


สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการผ่าตัดทำเส้นฟอกไต ท่านใดที่ยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่า คืออะไร เรามาดูกันเลยนะค่ะ
         การผ่าตัดทำเส้นเลือดล้างไต สำหรับคำพูดที่ผู้ป่วยหรือญาติจะคุ้นชิน ก็จะเรียก เส้นฟอกไต หรือเรียกว่า AVF <arteriovenous fistula> แล้ว แปลว่าอะไร??

AVF <arteriovenous fistula>
       เป็นการผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็กที่แขน เพื่อหาหลอดเลือดแดงและดำ หลังจากนั้นจะทำทางเชื่อมติดต่อกันระหว่างหลอดเลือดทั้งสอง ส่งผลให้เลือดจำนวนมากไหลจากหลอดเลือดแดงไปยังหลอดเลือดดำ แล้วเส้นเลือดดำก็จะโป่งพอง เหมาะสำหรับการใช้ฟอกไต

คลินิกหมอกิตติพันธุ์ – หมออมราภรณ์         สำหรับผู้ป่วยหรือญาติที่ต้องการปรึกษา สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ (สำหรับโทรศัพท์แนะนำให้โทรมาในเวลาทำการของคลินิกนะคะ)    หากท่านไหนไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาสอบถาม ก็สามารถเขียนข้อความส่งมาทาง E mail : clinicdrkittipan@gmail.com  ทาง Facebook ของคลินิก หรือสอบถามผ่านทาง Blog นี้ได้เลยค่ะ

 ทางคลินิกจะหาบทความน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติ อย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการรับการรักษากับทางคลินิก  ทั้งนี้จะขอแจ้งให้ทราบว่า คลินิกจะปิดทำการ ระหว่างวันที่  27  -  30  มิถุนายน  2555  ค่ะ

ระหว่างวันที่ดังกล่าว ทีมงานของคลินิก จะได้เดินทางไปเยี่ยม พบปะพูดคุย กับคนไข้ที่ได้เข้ารับการรักษาที่คลินิก ณ ศูนย์ฟอกไต ที่ รพ.ศิริเวช ลำพูน  รพ.แวนแซนวู๊ด ลำปาง  รพ.เขลางค์นคร-ราม  รพ.ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก  อุตรดิตถ์  รพ.อุตรดิตถ์  รพ.แพร่ราม   และรพ.น่าน   พร้อมทั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม  ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อ "ภาวะแทรกซ้อน AV access ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง"  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก
  บรรยากาศในการเดินทางไปเยี่ยมและการบรรยาย ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไร อย่าลืมติดตามกันนะคะ เราจะนำภาพและบรรยากาศมาฝากกันนะคะ...


วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รู้จักคลินิกกันมากขึ้น

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับแพทย์ที่ออกตรวจประจำคลินิก  วิธีการเดินทาง  รายละเอียดการเปิดทำการ สำหรับวันนี้ admin จะพาไปดูบรรยากาศภายนอกและภายในคลินิก กันนะคะ ตามไปดูกันเลยค่ะ


ภาพนี้ จะเป็นด้านหน้าคลินิกนะค่ะ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาสามารถมองเห็นได้ง่ายจากภายนอก จะเห็นป้ายสีน้ำเงินใหญ่เด่นเป็นสง่าเลยค่ะ พร้อมกับข้อความ “ เส้นเลือดขอด แผลเรื้อรัง โรคหวัด ไซนัส ภูมิแพ้ ทำเส้น ระงับปวด”    มองจากภายนอกเข้ามา อาจเห็นผู้คนมากมายนั่งอยู่ในคลินิก ไม่ต้องแปลกใจนะค่ะ คนไข้เยอะเป็นประจำค่ะ ท่านไหนประสงค์ มาลงชื่อด้านหน้าเคาท์เตอร์ก่อนแล้วจะแวะไปทำธุระก่อนก็ได้นะคะ พอถึงคิวตรวจ เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก จะทำการเรียกท่านตามคิวที่ท่านได้ลงชื่อไว้ค่ะ


สำหรับภาพนี้ เมื่อท่านเดินเปิดประตูเข้ามาภายในคลินิก ท่านจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ สองท่านค่ะ จะประจำอยู่ทุกวันทำการนะคะ  สังเกตค่ะ สมุดลงคิวตรวจจะอยู่ด้าน ขวามือ เมื่อมาถึงแล้ว สามารถลงคิวตรวจได้เลยค่ะ  สำหรับคนไข้ที่เคยมารักษาที่คลินิกแล้วนะคะ  หากท่านเป็นคนไข้ใหม่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอแบบฟอร์มสำหรับกรอกประวัติทำบัตรคนไข้ใหม่ได้เลยค่ะ..


ภาพนี้จะเป็น ทางเดินสำหรับคนไข้ไปห้องตรวจ  ค่ะ ด้านซ้ายมือ สังเกต จะเห็นใบประกาศ ใบรับรอง เอกสารการอบรมและการรับรางวัลต่างๆ ของแพทย์ประจำคลินิกค่ะ (มีที่วัดส่วนสูงให้น้องๆ เป็นลายการ์ตูนน่ารักด้วยนะคะ)

ห้องตรวจของคลินิกเรา จะมีอยู่ 2 ห้องตรวจค่ะ

ห้องแรกจะเป็นห้องตรวจสำหรับ ศ.นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม  ค่ะห้องตรวจที่สอง จะเป็นห้องตรวจของ พญ.อมราภรณ์  ฤกษ์เกษม ค่ะระหว่างห้องตรวจ ทางคลินิก จะมีเก้าอี้สำหรับให้ผู้ป่วยรอตรวจนะค่ะ บริการน้ำดื่มเย็น ด้วยค่ะ


หวังเป็นอย่างยิ่งนะค่ะว่า ทางคลินิกจะได้ให้บริการจากท่าน หากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเฉพาะโรค ควรปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางนะคะ

เวลาให้บริการ ของคลินิก..

คลินิกเปิดให้บริการ                วันจันทร์ – วันศุกร์       เวลา 17.00 – 20.00 น. 
                                                วันเสาร์                        เวลา  09.00 – 12.00 น.
                                                หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำหรับคนไข้ของอาจารย์กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม  อาจารย์งดออกตรวจที่คลินิกทุกวันอังคาร ค่ะ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อคลินิก   053-413066
หมายเหตุ: ทางคลินิกขออนุญาตไม่รับจองคิวตรวจทางโทรศัพท์นะคะ เนื่องจากมีคนไข้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดจำนวนมาก ผู้ขอรับบริการทางคลินิกมีสมุดคิวตรวจให้ ณ หน้าเคาท์เตอร์ค่ะ..

..การเดินทางมาคลินิก..

           คลินิกหาไม่ยากค่ะ  คลินิกตั้งอยู่เลขที่  172/5 ซุปเปอร์ไฮเวย์ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   หากจะสังเกตุง่ายๆ อยู่เลยโลตัสคำเที่ยง ประมาณ 500 เมตร คลินิกจะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะ จะมองเห็นป้ายใหญ่ๆ ดังภาพ


   เพื่อความชัดเจน สามารถโทรศัพท์สอบถามเส้นทาง กับทางคลินิกได้นะคะ ที่เบอร์ 053-413066 เวลาทำการของคลินิกค่ะ

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

..มาทำความรู้จักกับคลินิกกันเถอะ..

                     
                 ขอสวัสดีทุกๆ ท่านนะค่ะ วันนี้ admin จะพาทุกท่านมาทำความรู้จัก คลินิกกันก่อนนะค่ะ

ชื่อคลินิก :   คลินิกหมอกิตติพันธุ์ - หมออมราภรณ์         
             เป็นคลินิกให้คำปรึกษา และรักษาโรคเฉพาะทางด้านศัลยกรรม โรคหลอดเลือด   แผลเรื้อรัง รักษาเส้นเลือดขอด เท้าเบาหวาน ทำเส้นฟอกไต ทำเส้นสำหรับใช้ให้ยาเคมีบำบัด และ โรคเฉพาะทางด้าน หู คอ จมูก ไซนัส  และภูมิแพ้

             สำหรับแพทย์เฉพาะทางประจำคลินิกของเราก็จะมีอยู่ 2 ท่านค่ะ
ท่านแรก ศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติพันธุ์   ฤกษ์เกษม  
               Professor Kittipan  Rekkasem.          
               แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดและศัลยกรรมทั่วไป
              MD.,PhD, (Vascular Disease) Fellow of The American College of Angiology
   และ
              University of Oxford และ University of Southampton ประเทศอังกฤษ ได้รับปริญญาเอกสาขาโรคหลอดเลือด (2545) และได้รับเชิญเป็น Fellow ของ The American College Of Angiology
ท่านที่สอง แพทย์หญิงอมราภรณ์  ฤกษ์เกษม

           Amaraporn  Rekkasem M.D.
                 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหู คอ จมูก
                 Fellow of The Royal College of Otolaryngology Thailand  (ผู้จัดการ)

                 Teaching,specific interest,and competency: PEDIATIRICS
                      -   Otolaryngology
                      -   Anatomy of Head Neck and Nervous system
                      -  Wound Care