วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ยินดีกับ รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานที่ได้รับการอ้างอิง(Citation)สูงสุด


    ยินดีกับ ศาสตราจารย์ กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยที่มีผลงานที่ได้ รับการอ้างอิง Citation สูงสุด 

    เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทย์ศาสตร์ มช. 28 ต.ค. 56  ที่ผ่านมา ... ยินดีกับ อาจารย์ด้วยนะคะ...