วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วันปิยมหาราช คลินิกปิด ทำการ 1 วัน นะคะคลินิกเส้นเลือดขอด เส้นฟอกไต 
By: คลินิกหมอกิตติพันธุ์ - หมออมราภรณ์

       วันที่ 23  ตุลาคม 2556  คลินิกปิดทำการ 1 วันนะคะ